Zatwierdzą jeden uniwersalny termin rozliczenia podatków?

W Sejmie Komisja Finansów Publicznych prowadzi obecnie dyskusję na temat nowelizacji niektórych ustaw, m.in. ordynacji podatkowej, która ma wprowadzić korzystne dla podatników zmiany. Posłowie proponują ujednolicenie zapłaty zobowiązań podatkowych i składania deklaracji, które obowiązują na terenie naszego kraju. Prawdopodobnie nowym, wspólnym dniem rozliczeń podatkowych będzie ostatni dzień kolejnego miesiąca, co z pewnością ucieszy nie jedno biuro rachunkowe. Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w Polsce były zmuszone pamiętać nawet o dziewięciu terminach spłaty dotyczących czternastu podatków, a więc nowelizacja powinna przynieść przedsiębiorcom ogromne korzyści w postaci oszczędności finansowych, a firmowa księgowa zyska dodatkową ilość czasu na zgromadzenie wymaganych do rozliczenia dokumentów.

Ustalenie dnia podatkowego na ostatni dzień miesiąca może również mieć pozytywny wpływ na płynność finansową wielu przedsiębiorstw. Twórcy polskiego projektu zapewne wzięli przykład z krajów zachodnich, takich jak Irlandia, gdzie obowiązującym dniem podatkowym jest dwudziesty trzeci dzień po okresie sprawozdawczym. W Niemczech natomiast państwo przyjmuje od obywateli zapłatę zobowiązań podatkowych dziesiątego dnia następnego miesiąca. Ujednolicony termin miałby obowiązywać w stosunku do rozliczenia podatków, m.in. PIT, CIT, VAT, PCC, KRUS, ZUS, a także podatku akcyzowego, leśnego, rolnego, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.Dodaj komentarz